موقعیت شما:

مطالب

نوع سیستم:روشنایی خورشیدی
کارفرما:شهرداری منطقه 3 شهرستان یزد
پنل خورشیدی:80 وات
شارژکنترل:فوکوس المان
باتری:12ولت ،100 آمپرساعت
تاریخ اجراء: 1389
این پروژه جهت تامین روشنایی محوطه ساختمان شهرداری و برخی از

بوستان های این حوزه اجرا شده است.design