موقعیت شما: محصولاتپنلهای خورشیدیپنلهای مونو کریستال

مونو کریستال

HNM80M-12
80 وات توان ماکزیموم
04.8 آمپر جریان ماکزیموم
17 ولت ولتاژ ماکزیموم
5.3 آمپر جریان اتصال کوتاه
21 ولت ولتاژ مدار باز
35*534*1195 سایز
کاتالوگ محصول
HNM85M-12
85 وات توان ماکزیموم
5 آمپر جریان ماکزیموم
17 ولت ولتاژ ماکزیموم
5.5 آمپر جریان اتصال کوتاه
21 ولت ولتاژ مدار باز
35*534*1195 سایز
کاتالوگ محصول
HNM100M-12
100 وات توان ماکزیموم
5.4 آمپر جریان ماکزیموم
18.6 ولت ولتاژ ماکزیموم
5.7 آمپر جریان اتصال کوتاه
23 ولت ولتاژ مدار باز
35*534*1324 سایز
کاتالوگ محصول
HNM200M-24
200 وات توان ماکزیموم
5.36 آمپر جریان ماکزیموم
37.29 ولت ولتاژ ماکزیموم
5.89 آمپر جریان اتصال کوتاه
45.48 ولت ولتاژ مدار باز
35*808*1580 سایز
کاتالوگ محصول
HNM250M-24
250 وات توان ماکزیموم
8.2 آمپر جریان ماکزیموم
30.48 ولت ولتاژ ماکزیموم
8.93 آمپر جریان اتصال کوتاه
37.3 ولت ولتاژ مدار باز
40*992*1640 سایز
کاتالوگ محصول
 

design